menu

zondag 27 juni 2010

foto vitrinekast

nog eentje

welcome

Woh 40 followers already, a very warm welcome to the new bloggers who are interested in my blog.

woh 40 al 40 volgers, hartelijk welkom aan de nieuwe bloggers die geinteresseerd zijn in mijn blog.

Well I am back on internet everything is working just fine, now unpack all the boxes, pfff I have a lot of stuff, and I hate to say this but a lot of the boxes house things that have something to do with my hobby. So before time to minismaking I have to unpack and find place for all that and over two weeks whe are going to Brazil to visit my daughter who lives there. I am looking forward to see them especialy my grandchild who just became four.
I will show you part of my new cupboard where I show of my mini's I will do this from my telephone because that is easier.

Ik ben gelukkig weer terug online an alles werkt prima, nu alle dozen nog uitpakken, pff wat heb ik toch veel spullen en ik vind het niet leuk om toe te geven, maar in de meeste dozen zitten spullen die te maken hebben met minis maken. Dus voor ik weer een beetje kan hobbien zal ik toch alles uit moeten pakken, en over 14 dagen gaan we al naar Brazilie naar mijn dochter die daar woont, ik zie er naar uit om ze weer te zien, speciaal mijn kleinkind die net 4 is geworden. Ik zal vanaf mijn telefoon een foto sturen van de nieuwe vitrinekast waar mijn minis tentoongesteld worden.

donderdag 3 juni 2010

just a quick note

Just a quick note to say welcome to my new folowers, I am moving to a new house, so I don't have time to do much work on my minies or blog much, but when I am all setteld and internet is working again, I will be around more.

Even een snel berichtje om min nieuwe volgers welkom te heten. I ben aan het verhuizen, dus ik heb niet veel tijd om aan minies te werken of te bloggen, maar wanneer ik op orde ben en internet weer aangesloten is, zal ik weer meer aanwezig zijn.