menu

donderdag 3 juni 2010

just a quick note

Just a quick note to say welcome to my new folowers, I am moving to a new house, so I don't have time to do much work on my minies or blog much, but when I am all setteld and internet is working again, I will be around more.

Even een snel berichtje om min nieuwe volgers welkom te heten. I ben aan het verhuizen, dus ik heb niet veel tijd om aan minies te werken of te bloggen, maar wanneer ik op orde ben en internet weer aangesloten is, zal ik weer meer aanwezig zijn.

Geen opmerkingen: