menu

donderdag 21 april 2011

Just two days to go

Just two days to go before my give-away ends
Welcome to all new followers, It is so nice to have a lot of people around and all the people who are commented on my give away, thank you, because it means that you like my work and everyone wants to hear that so now and than isn't it? I promis to hold another give away very soon, because on my blog Maison Du Bonheur I have 99 followers at the moment. I will have to go to work on it right away.

Nog maar twee dagen dan is de trekking van de give away.
Welkom aan al mijn nieuwe volgers. Het is zo leuk om veel mensen om je heen te hebben en alle mensen die gereageerd hebben op mijn give away, bedankt hoor, het betekend dat jullie mijn werk mooi vinden en dat wil iedereen zo nu en dan graag eens horen is het niet? Ik beloof snel weer een andere give away te houden, want op mijn andere blog Maison Du Bonheur heb ik op het moment 99 volgers. Ik mag wel snel aan de slag gaan iets te maken.

Geen opmerkingen: